Background

Pikul Salib


Player Pikul Salib

Album        : Pelangi Kasih
Artis           : Nikita
Lyrics         : Pikul Salib
Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib
Jangan takut dan gelisah, ikut Tabib 
Pikul lah salibmu, serta pandang tetap
Hingga dapatlah mahkota, sukar lenyap 
Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib
Jangan takut dan gelisah, ikut Tabib 
Pikul lah salibmu, serta pandang tetap
Hingga dapatlah mahkota, sukar lenyap 
Pikul lah salibmu, serta pandang tetap
Hingga dapatlah mahkota, sukar lenyap 
Pikul lah salibmu, serta pandang tetap
Hingga dapatlah mahkota, sukar lenyap
Sukar lenyap....  

CATEGORIES: Share|Bagikan

Leave a Reply